Een klinisch onderzoek in fase 3 rekruteert volwassenen met ALS om de veiligheid en efficiëntie te evalueren van NeuroNata® (lenzumestrocel), een stamceltherapie om ALS te behandelen in Zuid-Korea.

De inschrijvingen in Zuid-Korea zijn nog steeds aan de gang en patiënten die willen deelnemen, moeten over de mogelijkheid beschikken om ten minste 14 maanden in het land te verblijven. Dat verklaart Corestem, de ontwikkelaar van de therapie, in een e-mail aan ALS News Today.

ALS is een progressieve neurodegeneratieve aandoening die wordt veroorzaakt door een graduele afname van het aantal motorneuronen — de gespecialiseerde zenuwcellen die verantwoordelijk zijn voor de controle van de vrijwillige bewegingen — in het ruggenmerg en de hersenen, wat leidt tot de verzwakking en inkrimping van de spieren.

Stamceltherapie is een potentiële behandelingswijze voor ALS die volop opgang maakt. Stamcellen bezitten het unieke vermogen om tot veel types van gespecialiseerde cellen te evolueren. Men verwacht dan ook dat deze benadering zal helpen beschadigde of afstervende neuronen en de cruciale cellen die hen ondersteunen te regenereren.

NeuroNata® is het belangrijkste product van Corestem. Het maakt gebruik van de mesenchymale stamcellen (MSC’s) van de patiënt. Deze zijn in staat uit te groeien tot veel types van andere cellen die kunnen bijdragen aan het herstel van zenuwcellen.

Bij de behandeling worden MSC’s geïsoleerd uit het iemands beenmerg. Deze worden dan gekweekt in het labo en daarna via een rechtstreekse injectie in het ruggenmergkanaal vermengd met het cerebrospinaal vocht (CSV) van de patiënt. Het CSV is de vloeistof die de hersenen en het ruggenmerg omgeeft.

De eerste injectie met NeuroNata® vindt meestal een maand na de beenmergextractie plaats. Nog een maand later volgt een tweede injectie.

Eerdere studies zetten de immunosuppressieve, anti-inflammatoire en neuroprotectieve eigenschappen van NeuroNata® in de verf. Men verwacht dat de therapie als dusdanig de groei van motorneuronen zal aanzwengelen en hun afsterven zal voorkomen, wat de voortgang van ALS vertraagt.

De therapie werd eerder al getest als aanvulling op riluzol (op de markt gebracht als Rilutek, Tiglutik en Exservan), in een fase ½ klinisch onderzoek (NCT01363401) dat werd gevoerd in Zuid-Korea.

De resultaten wezen uit dat de toediening van NeuroNata® in de vorm van twee intrathecale (in het spinale kanaal aangebrachte) injecties het ziekteverloop veilig en efficiënt voor tenminste zes maanden vertraagde bij 32 ALS-patiënten — zoals bleek uit de scores op de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS (ALSFRS-R).

Deze bevindingen ondersteunden de eerste voorwaardelijke goedkeuring van NeuroNata® in Zuid-Korea in 2014 als de eerste stamceltherapie voor ALS. Het voortgezette gebruik en de volledige goedkeuring ervan vergen verdere verificatie en beschrijving van het klinische voordeel in een uitgebreider bevestigende studie op de lange termijn.

In 2018 kreeg het product in de VS een toewijzing als weesgeneesmiddel met het potentieel om ALS te behandelen. Zo’n zes maanden later volgde een gelijkaardige toewijzing in Europa. Beide toewijzingen zijn bedoeld om de ontwikkeling en het nazicht van het product te versnellen.

Corestem laat ook weten dat de regelgevende autoriteiten van zowel de VS als Korea zijn aanvraag hebben goedgekeurd om een fase 3 klinisch onderzoek van NeuroNata® te starten in Korea.

Deze studie heet ALSummit (NCT04745299) en is al aan de gang in Korea. Ze is ontworpen om de veiligheid en efficiëntie van NeuroNata® op de lange termijn te evalueren bij tot 115 volwassenen van 25 tot 75 jaar oud, die in de voorgaande twee jaar werden gediagnosticeerd met ALS.

De deelnemers zullen willekeurig worden ondergebracht in een groep die NeuroNata® krijgt — al dan niet gevolgd door drie injecties, die telkens met tussenpozen van een maand worden toegediend — ofwel in een groep die een placebo-injectie krijgt (CSV zonder stamcellen). Alle deelnemers zullen ook riluzol krijgen.

Het hoofddoel van het onderzoek is veranderingen van de gecombineerde functiemaatstaven op basis van de ALSFRS-R-score en de overlevingsvoordelen te beoordelen. Tot de secundaire doelen behoren andere functiemaatstaven en de levenskwaliteit.

Deze beoordelingen zullen na zes maanden plaatsvinden voor patiënten die slechts één behandelingscyclus doorlopen, en na één jaar voor diegenen die drie bijkomende injecties krijgen.

Aan patiënten die in aanmerking komen wordt mogelijk ook gevraagd om deel te nemen aan een supplementaire studie die zal doorlopen tot week 48 (bijna een jaar), en de efficiëntie en veiligheid op de lange termijn zullen worden geëvalueerd tijdens een observatieperiode van 36 maanden, te rekenen vanaf de eerste injectie met NeuroNata®.

Volgens Corestem werden in Zuid-Korea sinds december al meer dan 300 ALS-patiënten behandeld met NeuroNata®, onder wie ten minste 49 buitenlanders.

“Er zijn niet veel patiënten die afweten van het bestaan van Neuronata®. We willen de gemeenschap dan ook graag hiervan op de hoogte brengen”, zegt Eunsan Cho, de assistent-manager van het marketing team van Corestem, in de e-mail.

Bron: als.be