Zorginstellingen worden steeds vaker geconfronteerd met kwetsbare ALS-patiënten, waar zaken als armoede en eenzaamheid een rol spelen. Daarnaast is er vaak een tekort aan financiële middelen bij de familie om ALS-patiënten te begeleiden naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of andere medische instellingen.

Onze Stichting wil financiële ondersteuning bieden als de patiënt geen beroep doen op wettelijke regelingen of andere voorzieningen, of als deze niet toereikend zijn. De ondersteuning wordt op individuele basis vastgesteld op basis van budget en behoefte.

In dit kader worden afspraken gemaakt met de ALS patiëntenvereniging.